Projecten

Projecten

Ik ben betrokken bij verschillende projecten gericht op sociale samenhang, innovatie en ter verbetering van voedsel en gezondheid.


Ik ben werkzaam als kwartiermaker van het buurtbedrijf NuDe Toekomst. Met het buurtbedrijf willen we een meer betrokken wijk creeeren. Een wijk waar plek is voor een ieders bijdrage, met ivoor ieder zijn eigen unieke en waardevolle talenten.


Daarnaast ben ik initiafnemer van de hub voedsel en gezondheid in de wijk de Nude. Met de hub willen we gaan kijken welke maatschappelijke problemenop het gebied van voedsel en gezondheid we kunnneoplossen / verbeteren in de wijkWE willen bestaaande initiatieven in kaart brengen en de wijk verbinden met deze en nieuwe initiatieven. Hoe kunnen deze elkaar versterken zodat er een krachtiger veld wordt neergezet.